Gruk#29 – Moralismgruk

av Write4Joy

Moraliska rättesnören är extremt elastiska

Förespråkarens tolkningsmöjligheter är smått fantastiska

moralismgruk 29

Annonser