Gruk på svenska

Ibland kommer det

Månad: december, 2009

Gruk #10 – 091230

Dagen formar morgondagen

Konsten att leva handlar om lika delar inspiration
och modet att ifrågasätta sanningar för dagen
För ett upplyst liv finns ingen tecknad instruktion
och rådande dogmen får inte ses som vedertagen

Nuets gärning skriver morgondagens historia
vilken sammantaget blir ditt livs slutpromemoria

Annonser

Gruk #9 – 091223

Inför-julen-Gruk

Stress, jäkt och vassa armbågar

ställ dig i vägen om du vågar

Annars kan du sluta glo

jag jagar livet ur mig för att få ro

Gruk#8 – 091216

Ögonöppnare

I varje hörn sitter en fjuttig überpetimeter
mäter, värderar och söker maniskt
klimaxets Nirvana via felaktig parameter
i lynnets natur som är kvantmekaniskt

Bär livet igenom kvalets törnekrona
det mångdimensionella blev det unisona

Att risa och banna hurtfriskt

Leder till livsavslut som sur solokvist

Gruk #7 – Konstaterande-Gruk

Positionsbevakare med preferens för inkompetens
får med tiden tydlig influens av imbecillkonvergens

Gruk #6 – Läslust-Gruk

Läslust-Gruk

Läslusten ökar exponentiellt

då berättandets konst är själfull

hellre uthärdar den beroende svält

än ger efter för lathetens jävul

Böcker vill jag mig själv förära

allt annat vore en svekfull irrlära

Gruk #5, 2009-12-07

Ansvarsutsläppsbegränsning

Klimat-gruk

Ansvar är en vacker fras
som vårdslöst tillåts vandra
från politikermun med emfas
där frasen får bäras tungt av andra

Gruk #4 – Solitärsociomedieblogosfär är temat

Att bli hörd i de sociala medierna

Petadecibelbrus var sekund söker öra
övertryck skapar vakuum där ingen kan höra